Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C8-C10 10 mg/kg
alifater >C10-C12 20 mg/kg
alifater >C12-C16 20 mg/kg
alifater >C16-C35 20 mg/kg
Aromater:
aromater >C8-C10 2 mg/kg
aromater >C10-C16 1.24 mg/kg
metylpyrener/metylfluorantener 1 mg/kg
metylkrysener/metylbenso(a)antracener 1 mg/kg
aromater >C16-C35 1 mg/kg
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.1 mg/kg
acenaften 0.1 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.08 mg/kg
krysen 0.08 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.08 mg/kg
bens(a)pyren 0.08 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.08 mg/kg
PAH, summa 16 1.5 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.28 mg/kg
summa övriga PAH 0.45 mg/kg
PAH, summa L 0.15 mg/kg
PAH, summa M 0.25 mg/kg
PAH, summa H 0.33 mg/kg

Bygg-OJ-21h alifater, aromater, PAH (16) enligt SPIMFAB i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Kan beställas som ALS Quick. För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.