Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/kg
1,2,3,7,8-pentaCDD 2 ng/kg
1,2,3,4,7,8-hexaCDD 3 ng/kg
1,2,3,6,7,8-hexaCDD 3 ng/kg
1,2,3,7,8,9-hexaCDD 3 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 5 ng/kg
oktaklordibensodioxin 10 ng/kg
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/kg
1,2,3,7,8-pentaCDF 2 ng/kg
2,3,4,7,8-pentaCDF 2 ng/kg
1,2,3,4,7,8-hexaCDF 3 ng/kg
1,2,3,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg
1,2,3,7,8,9-hexaCDF 3 ng/kg
2,3,4,6,7,8-hexaCDF 3 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 5 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 5 ng/kg
oktaklordibensofuran 10 ng/kg
summa PCDD/PCDF WHO-TEQ

Bygg-OJ-22 Dioxiner och furaner i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 6 825 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: HR-GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.