Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C5-C8 10 mg/kg
alifater >C8-C10 10 mg/kg
Aromater:
bensen 0.05 mg/kg
toluen 0.05 mg/kg
etylbensen 0.05 mg/kg
summa xylener 0.05 mg/kg
indan 0.1 mg/kg
aromater >C8-C10 2 mg/kg
Klorerade alifater:
diklormetan 0.1 mg/kg
triklormetan (kloroform) 0.05 mg/kg
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.05 mg/kg
1,1-dikloretan 0.1 mg/kg
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.05 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.05 mg/kg
1,1,2,2-tetrakloretan 0.1 mg/kg
1,2-diklorpropan 0.05 mg/kg
cis-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg
trans-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg
trikloreten 0.05 mg/kg
tetrakloreten 0.05 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg
Klorerade aromater:
monoklorbensen 0.04 mg/kg
diklorbensener 0.3 mg/kg
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

Bygg-OJ-13a GC-MS screening (volatila föreningar)

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.