Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PAH:
naftalen 0.05-0.1 mg/kg
acenaftylen 0.05-0.1 mg/kg
acenaften 0.05-0.1 mg/kg
fluoren 0.05-0.1 mg/kg
fenantren 0.05-0.1 mg/kg
antracen 0.05-0.1 mg/kg
fluoranten 0.05-0.1 mg/kg
pyren 0.05-0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05-0.1 mg/kg
krysen 0.05-0.1 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg
bens(a)pyren 0.05-0.1 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.05-0.1 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.05-0.1 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05-0.1 mg/kg
PAH, summa 16
summa cancerogena PAH
summa övriga PAH
PAH, summa L
PAH, summa M
PAH, summa H
bens(e)pyren 0.05-0.1 mg/kg
1-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg
2-metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg
bifenyl 1 0.05-0.1 mg/kg
Kresoler:
fenol 0.05-0.1 mg/kg
o-kresol 0.05-0.1 mg/kg
m-kresol 0.05-0.1 mg/kg
p-kresol 0.05-0.1 mg/kg
O-heterocykler:
dibensofuran 1 0.05-0.1 mg/kg
N-heterocykler:
kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg
iso-kinolin 1 0.05-0.1 mg/kg
karbazol 1 0.05-0.1 mg/kg
S-heterocykler:
dibensotiofen 1 0.05-0.1 mg/kg

Bygg-OJ-24b Kreosotföreningar B

Paketinfo

Pris: 2 730 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
1 Parametern är ej ackrediterad