Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
alifater >C10-C12 20 mg/kg
alifater >C12-C16 20 mg/kg
alifater >C16-C35 20 mg/kg
klorbensener, summa 0.9 mg/kg
summa PCB 7 0.7 mg/kg
Polycykliska aromatiska kolväten:
naftalen 0.1 mg/kg
acenaftylen 0.1 mg/kg
acenaften 0.1 mg/kg
fluoren 0.1 mg/kg
fenantren 0.1 mg/kg
antracen 0.1 mg/kg
fluoranten 0.1 mg/kg
pyren 0.1 mg/kg
bens(a)antracen 0.05 mg/kg
krysen 0.05 mg/kg
bens(b)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(k)fluoranten 0.05 mg/kg
bens(a)pyren 0.05 mg/kg
dibenso(ah)antracen 0.08 mg/kg
bens(ghi)perylen 0.1 mg/kg
indeno(123cd)pyren 0.05 mg/kg
PAH, summa 16 0.64 mg/kg
summa cancerogena PAH 0.19 mg/kg
summa övriga PAH 0.45 mg/kg
PAH, summa L 0.15 mg/kg
PAH, summa M 0.25 mg/kg
PAH, summa H 0.24 mg/kg
ÖVRIGA FÖRENINGAR 1

Bygg-OJ-12a GC-MS screening (semivolatila föreningar)

Paketinfo

Pris: 2 470 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Ej ackrediterat för express 1-3 dagar (Stockholm lab)

1 För "Övriga föreningar" rapporteras halvkvantitativa resultat, ej ackrediterade.