Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.1 mg/kg
1,1-dikloretan 0.1 mg/kg
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg
trans-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg
cis-1,2-dikloreten 0.1 mg/kg
1,2-diklorpropan 0.1 mg/kg
triklormetan (kloroform) 0.1 mg/kg
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.1 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.1 mg/kg
trikloreten 0.1 mg/kg
tetrakloreten 0.1 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg
1,1-dikloreten 0.1 mg/kg

Bygg-OJ-6a Klorerade alifater inkl vinylklorid

Paketinfo

Pris: 1 365 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ECD, GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Paketet gäller även för träkärnor. Dessa provtas då i HS-vial. Vänligen ange på orderblanketten att provtypen är träkärnor i HS-vial.