Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 1 mg/kg
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 1 mg/kg
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 1 mg/kg
TPP, trifenylfosfat 1 mg/kg
TCP, trikresylfosfat 1 10 mg/kg
TBP, tri-n-butylfosfat 1 mg/kg

Bygg-OJ-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare)

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer