Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
3-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
4-monoklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,4+2,5-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
pentaklorfenol 0.02-0.1 mg/kg
summa klorfenoler

Bygg-OJ-7 Klorfenoler

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.