Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
BDE 28 1 mg/kg
tetraBDE 10 mg/kg
BDE 47 1 mg/kg
pentaBDE 10 mg/kg
BDE 99 1 mg/kg
BDE 100 1 mg/kg
hexaBDE 10 mg/kg
heptaBDE 20 mg/kg
oktaBDE 20 mg/kg
nonaBDE 50 mg/kg
dekaBDE 50 mg/kg
tetrabrombisfenol-A (TBBP-A) 20 mg/kg
dekabrombifenyl (DeBB) 50 mg/kg
hexabromcyklododekan (HBCD) 50 mg/kg

Bygg-OJ-25a Bromerade flamskyddsmedel (14) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 3 255 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja