Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor 0.01 mg/kg
o,p'-DDD 0.01 mg/kg
o,p'-DDE 0.01 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDD 0.01 mg/kg
p,p'-DDE 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
diklobenil 0.01 mg/kg
alfa-endosulfan 0.01 mg/kg
beta-endosulfan 0.01 mg/kg
aldrin 0.01 mg/kg
dieldrin 0.01 mg/kg
endrin 0.01 mg/kg
isodrin 0.01 mg/kg
1,2,3,4-tetraklorbensen 0.01 mg/kg
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen 0.02 mg/kg
pentaklorbensen 0.01 mg/kg
hexaklorbensen 0.005 mg/kg
hexaklorbutadien 0.01 mg/kg
heptaklor 0.01 mg/kg
cis-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg
trans-heptaklorepoxid 0.01 mg/kg
alfa-HCH 0.01 mg/kg
beta-HCH 0.01 mg/kg
delta-HCH 0.01 mg/kg
epsilon-HCH 0.01 mg/kg
gamma-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
hexakloretan 0.01 mg/kg
metoxyklor 0.01 mg/kg
telodrin 0.01 mg/kg
trifluralin 0.01 mg/kg
diklobenil 0.01 mg/kg
dikofol 0.03 mg/kg
kvintozen-pentakloranilin, summa 0.02 mg/kg

Bygg-OJ-3a Klorerade pesticider i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.