Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
summa PCB 7 0.007 mg/kg

Bygg-OJ-2aQ PCB7 i betong

Paketinfo

Pris: 1 315 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: GC-ECD
Express: Ja, Expresstariff 1.1: SameDay +350%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Vid liten provmängd eller matrisstörning kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Rapporteringsgränsen avser ren betong
Analysen är ackrediterad för betong och tegel.