Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat (DMP) 0.1 %
dietylftalat (DEP) 0.1 %
di-n-propylftalat (DPP) 0.1 %
di-n-butylftalat (DBP) 0.1 %
di-iso-butylftalat (DIBP) 0.1 %
di-n-pentylftalat (DNPP) 0.1 %
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.1 %
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.1 %
butylbensylftalat (BBP) 0.1 %
di-cyklohexylftalat (DCP) 0.1 %

Bygg-OJ-4 Ftalater (10 st) i byggnadsmaterial

Paketinfo

Pris: 1 850 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 5 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: OBS! Ingen plast får komma i kontakt med provet under provtagning, förvaring eller transport.