Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.5 µg totalt
Ba, barium 0.03 µg totalt
B, bor 0.5 µg totalt
Fe, järn 1 µg totalt
Li, litium 0.02 µg totalt
Mo, molybden 0.02 µg totalt
P, fosfor 10 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Se, selen 2.4 µg totalt
Na, natrium 10 µg totalt
S, svavel 50 µg totalt
Te, tellur 0.2 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
Sn, tenn 0.1 µg totalt
Zn, zink 1 µg totalt

M-10-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggselement: 190 SEK
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: kvartsfiberfilter
Metod: SS-EN 14385:2004 mod. Uppslutning: Filtret upplöses med HNO3/HF/H2O2 i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Enstaka element: 630 kr/filter.