Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.5 µg totalt
B, bor 0.5 µg totalt
Ba, barium 0.03 µg totalt
Ca, kalcium 10 µg totalt
Fe, järn 1 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
La, lantan 0.02 µg totalt
Li, litium 0.02 µg totalt
Mg, magnesium 5 µg totalt
Mo, molybden 0.02 µg totalt
Na, natrium 10 µg totalt
P, fosfor 10 µg totalt
S, svavel 50 µg totalt
Se, selen 2.4 µg totalt
Sn, tenn 0.1 µg totalt
Te, tellur 0.2 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
W, volfram 0.02 µg totalt
Zn, zink 1 µg totalt
Zr, zirkonium 0.05 µg totalt

M-10-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggselement: 190 SEK
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: kvartsfiberfilter
Metod: SS-EN 14385:2004 mod. Uppslutning: Filtret upplöses med HNO3/HF/H2O2 i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Enstaka element: 630 kr/filter.