Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Sb, antimon 0.004 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.02 mg/kg torrsubstans

M-B-AR Metaller (2) i biobränsle, massa och Flis

Paketinfo

Pris: 870 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i omvänt kungsvatten.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.