Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.1 µg totalt
Cd, kadmium 0.02 µg totalt
Co, kobolt 0.05 µg totalt
Cr, krom 0.2 µg totalt
Cu, koppar 0.2 µg totalt
Hg, kvicksilver 0.02 µg totalt
Mn, mangan 0.5 µg totalt
Ni, nickel 1 µg totalt
Pb, bly 0.05 µg totalt
Sb, antimon 0.02 µg totalt
Tl, tallium 0.02 µg totalt
V, vanadin 0.04 µg totalt

M-10 Metaller i kvartsfiberfilter

Paketinfo

Pris: 1 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: kvartsfiberfilter
Metod: SS-EN 14385:2004 mod. Uppslutning: Filtret upplöses med HNO3/HF/H2O2 i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Enstaka element: 630 kr/filter.