Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 3 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.5 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 80 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.5 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 4 mg/kg torrsubstans

M-5 Grundämnen (12) i aska, totaluppslutning

Paketinfo

Pris: 1 275 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.