Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.025 µg/l
Co, kobolt 0.025 µg/l
Cr, krom 0.25 µg/l
Cu, koppar 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Ni, nickel 0.25 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Sb, antimon 0.05 µg/l
Tl, tallium 0.05 µg/l
V, vanadin 0.025 µg/l
Volym mL

ABS-1 Metaller i absorptionslösning inkl bestämning av volym

Paketinfo

Pris: 1 330 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: Värmeforsks Mäthandbok, utg. 3, 2005, metod 5.11 (SS-EN14385:2004). ICP-SFMS.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 5% HNO3 / 5% H2O2.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.