Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 8 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 0.08 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.03 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 28 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 2 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans
K, kalium 21 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 6 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 1 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.3 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 15 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.04 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 1 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.04 mg/kg torrsubstans
S, svavel 16 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.05 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 20 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 1 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg torrsubstans

MF-5 Metaller (30) i massa och flis

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Papper, massa och lutar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Metod: Analys med ICP-SFMS. Uppslutning ingår i priset. Uppslutning (en kombination av MF-2 och MF-4): Provet torkas vid 50°C varefter upplösning för As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn görs i en blandning av salpetersyra och väteperoxid i slutna teflonbehållare i mikrovågsugn. För övriga ämnen inaskas provet vid 550°C, smälts med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra. Leveranstid vanligtvis 10-15 arbetsdagar.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Rapporteringsgräns gäller för askhalt=5%.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet