Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Sb, antimon 0.05 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0.05 mg/kg torrsubstans
B, bor 10 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 0.5 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0.05 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0.05 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 20 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.05 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0.5 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 50 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0.5 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.1 mg/kg torrsubstans
Se, selen 2 mg/kg torrsubstans
Ag, silver 0.1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
Ta, tantal 1 0.5 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0.5 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
Th, torium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.2 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.2 mg/kg torrsubstans
La, lantan 0.05 mg/kg torrsubstans

M-5-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar.
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.

1 Parametern är ej ackrediterad