Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
N, kväve
C, kol
S, svavel
H, väte
O, syre

Elementaranalys C, H, N, S, O i fast bränsle och aska

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 300-500 g
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja