Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
N, kväve 0.1 % av torrsubstans
C, kol 0.1 % av torrsubstans
S, svavel 0.1 % av torrsubstans
H, väte 0.1 % av torrsubstans
O, syre 5 % av torrsubstans

Elementaranalys C, H, N, S, O i fast bränsle och aska

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 300-500 g
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja