Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider 1
LOI
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.08 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.5 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 80 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 20 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 4 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

MG-2 Metaller (31) i aska efter syrauppslutning och smälta

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Parametern är ej ackrediterad