Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 1
CaO 1
Fe2O3 1
K2O 1
MgO 1
MnO 1
Na2O 1
P2O5 1
SiO2 1
TiO2
summa oxider
askhalt (550°C) 1
As, arsenik 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 1 0.03 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.005 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 1 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 1 0.3 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 1 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 0.04 mg/kg torrsubstans
S, svavel 8 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 0.05 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 1 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 1 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 0.2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 1 0.1 mg/kg torrsubstans

MG-3 Metaller i biobränsle

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Anmärkningar: Angiven rapporteringsgräns gäller vid en askhalt på 5%. Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.