Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
etanol 2 µg totalt
2-propanol 0.2 µg totalt
1-butanol 0.3 µg totalt
2-butanol 0.4 µg totalt
etylacetat 0.4 µg totalt
n-butylacetat 0.4 µg totalt
iso-butylacetat 0.4 µg totalt
dimetylketon (aceton) 0.2 µg totalt
2-butanon (MEK) 0.4 µg totalt
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.4 µg totalt
cyklohexanon 0.4 µg totalt
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
styren 0.2 µg totalt

Meny A5 Flyktiga föreningar (Radiello)

Paketinfo

Pris: 2 110 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Beräkning av provtagningstid eller rapporteringsgräns

Diffusionsprovtagning (passiv)

Radiello

10080 min (1 vecka). För arbetsmiljömätning 15-480 min.

Min. tid: 15 minuter
Max tid: 14 Dagar

 
Vad ska beräknas?
Markera det du önskar beräkna
Dagar Timmar minuter
min: 15 max: 20160 (minuter)
etanol mg/m3
2-propanol mg/m3
1-butanol mg/m3
2-butanol mg/m3
etylacetat mg/m3
n-butylacetat mg/m3
iso-butylacetat mg/m3
dimetylketon (aceton) mg/m3
2-butanon (MEK) mg/m3
4-metyl-2-pentanon (MIBK) mg/m3
cyklohexanon mg/m3
bensen mg/m3
toluen mg/m3
etylbensen mg/m3
m/p-xylen mg/m3
o-xylen mg/m3
styren mg/m3