Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
naftalen 0.01 µg totalt
acenaftylen 0.01 µg totalt
acenaften 0.01 µg totalt
fluoren 0.01 µg totalt
fenantren 0.01 µg totalt
antracen 0.01 µg totalt
fluoranten 0.01 µg totalt
pyren 0.01 µg totalt
bens(a)antracen 0.01 µg totalt
krysen 0.01 µg totalt
bens(b)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(k)fluoranten 0.01 µg totalt
bens(a)pyren 0.01 µg totalt
dibenso(ah)antracen 0.01 µg totalt
bens(ghi)perylen 0.01 µg totalt
indeno(123cd)pyren 0.01 µg totalt

Meny C2 PAH (glasfiberfilter)

Paketinfo

Pris: 2 205 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: glasfiberfilter
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Provtar partikelbunden fraktion.
Kontakta kundtjänst i Stockholm för information om kombinationspris för partikelbunden och gasformig PAH.

Beräkning av provtagningstid, flöde eller rapporteringsgräns

Pumpad provtagning (aktiv)

Glasfiberfilter (SKC 225-706)

2.0 liter/min i upp till 4 timmar beroende på typ av mätning.

Min. flöde: 0.50 liter/minut
Max. flöde: 2.00 liter/minut
Min. volym: 10 liter
Max. volym: 960 liter

 
Vad ska beräknas?
Markera det du önskar beräkna
Dagar Timmar minuter
liter/minut
min: 0.50 max: 2.00
naftalen mg/m3
acenaftylen mg/m3
acenaften mg/m3
fluoren mg/m3
fenantren mg/m3
antracen mg/m3
fluoranten mg/m3
pyren mg/m3
bens(a)antracen mg/m3
krysen mg/m3
bens(b)fluoranten mg/m3
bens(k)fluoranten mg/m3
bens(a)pyren mg/m3
dibenso(ah)antracen mg/m3
bens(ghi)perylen mg/m3
indeno(123cd)pyren mg/m3