Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
aromater >C8-C10 10 µg totalt
naftalen 2 µg totalt
n-hexan 0.2 µg totalt
alifater >C6-C8 10 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
alifater >C8-C10 10 µg totalt
n-nonan 10 µg totalt
n-dekan 10 µg totalt
alifater >C10-C12 10 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt

Meny A8 Petrolpack Plus (kolrör)

Paketinfo

Pris: 3 450 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Pumpad provtagning.