Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TVOC (C6-C16, Totala mängden flyktiga föreningar) 1
VVOC (<C6)
SVOC (>C16)
GRUPPER:
Detekterade parametrar 2
Alkaner/alkener
Aromater
Halogenerade kolväten
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Siloxaner
Ftalater och andra mjukgörare
Övrig kolväten

Meny A11b Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (ORSA rör)

Paketinfo

Pris: 3 760 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: ORSA-rör
Metod: GC-MS
Express: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Passiv provtagning. Rekommenderad provtagningstid är 1-2 veckor.
1 TVOC enligt ECA Report No.19, EUR 17675 EN, 1997
2 Screening av ca 600 ämnen men bara de som är detekterade redovisas på rapporten. I VOC-sceeningen ingår inte lågmolekylära aldehyder (t.ex. formaldehyd), aminer och föreningar med hög polaritet.