Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
diklormetan 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt

Meny A1 Klorerade alifater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 1 880 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Beräkning av provtagningstid eller rapporteringsgräns

Diffusionsprovtagning (passiv)

Radiello

10080 min (1 vecka). För arbetsmiljömätning 15-480 min.

Min. tid: 15 minuter
Max tid: 14 Dagar

 
Vad ska beräknas?
Markera det du önskar beräkna
Dagar Timmar minuter
min: 15 max: 20160 (minuter)
diklormetan mg/m3
triklormetan (kloroform) mg/m3
tetraklormetan (koltetraklorid) mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
1,2-diklorpropan mg/m3
1,1-dikloreten mg/m3
cis-1,2-dikloreten mg/m3
trans-1,2-dikloreten mg/m3
trikloreten mg/m3
tetrakloreten mg/m3