Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
aromater >C8-C10 10 µg totalt
alifater >C6-C8 10 µg totalt
alifater >C8-C10 10 µg totalt
alifater >C10-C12 10 µg totalt

Meny A8 Petrolpack (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 775 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Beräkning av provtagningstid, flöde eller rapporteringsgräns

Pumpad provtagning (aktiv)

Kolrör (SKC 226-01)

0.2 liter/min i upp till 2 timmar beroende på typ av mätning.

Min. flöde: 0.05 liter/minut
Max. flöde: 0.20 liter/minut
Min. volym: 1 liter
Max. volym: 24 liter

 
Vad ska beräknas?
Markera det du önskar beräkna
Dagar Timmar minuter
liter/minut
min: 0.05 max: 0.20
bensen mg/m3
toluen mg/m3
etylbensen mg/m3
m/p-xylen mg/m3
o-xylen mg/m3
MTBE (metyl-tert-butyleter) mg/m3
aromater >C8-C10 mg/m3
alifater >C6-C8 mg/m3
alifater >C8-C10 mg/m3
alifater >C10-C12 mg/m3