Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
formaldehyd 0.8 µg/m3
acetaldehyd (etanal) 0.8 µg/m3
propanal 0.8 µg/m3
butanal 0.8 µg/m3
pentanal 0.8 µg/m3
hexanal 0.8 µg/m3
heptanal 0.8 µg/m3
oktanal 0.8 µg/m3
nonanal 0.8 µg/m3

Meny D2 Aldehyder i luft

Paketinfo

Pris: 1 040 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: LpDNPH S10 Supelco för aldehyder
Metod: HPLC
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: LOQ vid pumpning av 120 liter
Pumpad provtagning.
Rekommenderat flöde är 2 liter/minut.