Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Provtagning med kolrör SKC 226-01:
Etansyra (ättikssyra)
akrylnitril
allylklorid
n-pentylacetat
arseniktrihydrid
bensylklorid
propylbromid
isopropylbromid
etylenglykolmonobutyleter
etylenglykolmonobutyleteracetat
n-butylakrylat
etylenglykolmonobutyleteracetat
sek-butylacetat
tert-butylacetat
tert-butanol
butylglycidyleter
p-tert-butyltoluen
kamfer
koldisulfid
p-klorbensotrifluorid
2-klor-1,3-butadien
cyklohexanol
cyklohexen
4-hydroxi-4-metyl-2-pentanon
2,2-diklordietyleter
dietyleter
dibromdifluormetan
diisobutylketon
epiklorhydrin
etylenglykolmonoetyleter
etylakrylat
etyleter
etylformiat
glycidol
hexakloretan
2-hexanon
2-metyl-2,4-pentandiol
3-metylbutylacetat
3-metyl-2-butanol
iso-propylacetat
diisopropyleter
mesityloxid
metylacetat
metylakrylat
2-heptanon
etylenglykolmonometyleter
etylenglykolmonometyleteracetat
metyljodid
metylamylacetat
N-metyl-2-pyrrolidinon
metylal
alfa-metylstyren
2-vinyltoluen
metylpropylketon
n-propylacetat
propylenoxid
pyridin
CFC 113
bromtrifluormetan
vinylbromid
Provtagning med kolrör SKC 226-81A:
enfluran
2-kloretanol
furfural
isofluran
metyletylketon
Provtagning med XAD-2-rör SKC 226-30-04:
hexaklorbutadien
tetraetylbly
tetrametylbly

Enstaka parametrar i luft

Paketinfo

Pris: Kontakta oss för pris.
Standard svarstid: 3 veckor
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Kolrör SKC226-01, kolrör 226-81A och/eller XAD-2-rör 226-30-04
Anmärkningar: Pumpad provtagning.
Observera att olika typer av adsorbentrör används för olika parametrar. Se listan med enskilda parametrar för korrekt provtagare.