Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2.4’-metylendifenyldiisocyanat (2.4’-MDI) 0.003 µg totalt
MDI-3-ring-oligomer 0.003 µg totalt
MDI-4-ring-oligomer 0.003 µg totalt

Meny D1-ADD2 Tilläggspaket 2 Isocyanater i luft

Paketinfo

Pris: 1 240 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: ASSET EZ4-NCO Supelco, provtagare för isocyanater
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Vänligen observera: Vi rekommenderar att alltid använda en fältblank per provtagningstillfälle, dvs en oanvänd provtagare som förblir oöppnad men följer de använda provtagarna genom hela provtagningskedjan, från provtagningsplats till analystillfället.