Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-toluendiisocyanat (2,4-TDI) 0.003 µg totalt
2,6-toluendiisocyanat (2,6-TDI) 0.003 µg totalt
4,4'-metylendifenyldiisocyanat (4,4'-MDI) 0.003 µg totalt
Fenylisocyanat (PHI) 0.005 µg totalt
Isoforondiisocyanat (IPDI) 0.003 µg totalt
Hexametylendiisocyanat (HDI) 0.003 µg totalt
Metylisocyanat (MIC) 0.005 µg totalt
Etylisocyanat (EIC) 0.005 µg totalt
Propylisocyanat (PIC) 0.020 µg totalt
Isocyanat syra (ICA) 0.300 µg totalt

Meny D1 Isocyanater i luft

Paketinfo

Pris: 2 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: ASSET EZ4-NCO Supelco, provtagare för isocyanater
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: Provtagningsinstruktion för ASSET EZ4-NCO Supelco finns här (pdf)
Anmärkningar: Vänligen observera: Vi rekommenderar att alltid använda en fältblank per provtagningstillfälle, dvs en oanvänd provtagare som förblir oöppnad men följer de använda provtagarna genom hela provtagningskedjan, från provtagningsplats till analystillfället.

Beräkning av provtagningstid, flöde eller rapporteringsgräns

Pumpad provtagning (aktiv)

ASSET

0.2 liter/min i upp till 8 timmar beroende på typ av mätning.

Min. flöde: 0.20 liter/minut
Max. flöde: 0.20 liter/minut
Min. volym: 3 liter
Max. volym: 96 liter

 
Vad ska beräknas?
Markera det du önskar beräkna
Dagar Timmar minuter
liter/minut
min: 0.20 max: 0.20
2,4-toluendiisocyanat (2,4-TDI) mg/m3
2,6-toluendiisocyanat (2,6-TDI) mg/m3
4,4'-metylendifenyldiisocyanat (4,4'-MDI) mg/m3
Fenylisocyanat (PHI) mg/m3
Isoforondiisocyanat (IPDI) mg/m3
Hexametylendiisocyanat (HDI) mg/m3
Metylisocyanat (MIC) mg/m3
Etylisocyanat (EIC) mg/m3
Propylisocyanat (PIC) mg/m3
Isocyanat syra (ICA) mg/m3