Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
fraktion >C6-C7 2 µg totalt
fraktion >C7-C8 2 µg totalt
fraktion >C8-C9 2 µg totalt
fraktion >C9-C10 2 µg totalt
fraktion >C10-C11 2 µg totalt
fraktion >C11-C12 2 µg totalt
fraktion >C12-C13 2 µg totalt

Meny A4 Alifater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 1 875 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Beräkning av provtagningstid eller rapporteringsgräns

Diffusionsprovtagning (passiv)

Radiello

10080 min (1 vecka). För arbetsmiljömätning 15-480 min.

Min. tid: 15 minuter
Max tid: 14 Dagar

 
Vad ska beräknas?
Markera det du önskar beräkna
Dagar Timmar minuter
min: 15 max: 20160 (minuter)
n-hexan mg/m3
n-heptan mg/m3
n-oktan mg/m3
n-nonan mg/m3
n-dekan mg/m3
n-undekan mg/m3
n-dodekan mg/m3
fraktion >C6-C7 mg/m3
fraktion >C7-C8 mg/m3
fraktion >C8-C9 mg/m3
fraktion >C9-C10 mg/m3
fraktion >C10-C11 mg/m3
fraktion >C11-C12 mg/m3
fraktion >C12-C13 mg/m3