Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TVOC (C6-C16, Totala mängden flyktiga föreningar) 1
VVOC (<C6)
SVOC (>C16)
GRUPPER:
Alkaner/alkener
Aromater
Halogenerade kolväten
Alkoholer
Terpener
Aldehyder
Ketoner
Estrar
Glykoler
Syror
Siloxaner
Ftalater och andra mjukgörare
Polycykliska aromatiska kolväten
Övrig kolväten

Meny A11c VOC-paket för screening av inomhusmiljö (Tenax-rör)

Paketinfo

Pris: 4 545 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: 2 x Tenax TA-rör
Metod: GC-MS
Express: Nej
Anmärkningar: Pumpad provtagning med Tenax-rör. Rekommenderad provtagningsvolym är max 5 L (vid flödet 0,1 L/min är maximal provtagningstid 50 min).
Provtagningsvolym anges av kunden vid beställning
Kontakta kundtjänst hos ALS Danderyd för beställning av provtagningsutrusning (info.ta@alsglobal.com).

1 TVOC enligt DIN ISO 16000-6.