Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.1 µg totalt
toluen 0.2 µg totalt
etylbensen 0.2 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt

Meny A3 Aromater (Radiello)

Paketinfo

Pris: 1 740 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: Radiello för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Passiv provtagning.

Beräkning av provtagningstid eller rapporteringsgräns

Diffusionsprovtagning (passiv)

Radiello

10080 min (1 vecka). För arbetsmiljömätning 15-480 min.

Min. tid: 15 minuter
Max tid: 14 Dagar

 
Vad ska beräknas?
Markera det du önskar beräkna
Dagar Timmar minuter
min: 15 max: 20160 (minuter)
bensen mg/m3
toluen mg/m3
etylbensen mg/m3
m/p-xylen mg/m3
o-xylen mg/m3