Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Alifater:
n-pentan 1 µg totalt
n-hexan 0.4 µg totalt
n-heptan 0.2 µg totalt
n-oktan 0.2 µg totalt
n-nonan 0.2 µg totalt
n-dekan 0.2 µg totalt
n-undekan 0.2 µg totalt
n-dodekan 0.2 µg totalt
n-tridekan 0.2 µg totalt
n-tetradekan 0.2 µg totalt
n-hexadekan 0.2 µg totalt
2-metylhexan 0.2 µg totalt
cyklohexan 0.2 µg totalt
isooktan 0.2 µg totalt
metylcyklohexan 0.2 µg totalt
metylcyklopentan 0.2 µg totalt
Aromater:
1,2,3-trimetylbensen 0.2 µg totalt
1,2,4,5-tetrametylbensen 0.2 µg totalt
1,2,4-trimetylbensen 0.2 µg totalt
1,3,5-trimetylbensen 0.2 µg totalt
2-etyltoluen 0.2 µg totalt
3-etyltoluen 0.2 µg totalt
4-etyltoluen 0.2 µg totalt
4-fenylcyklohexen 0.2 µg totalt
4-isopropyltoluen 0.2 µg totalt
bensen 0.1 µg totalt
etylbensen 0.1 µg totalt
iso-propylbensen 0.2 µg totalt
naftalen 2 µg totalt
n-butylbensen 0.2 µg totalt
n-propylbensen 0.2 µg totalt
o-xylen 0.1 µg totalt
m/p-xylen 0.1 µg totalt
sek-butylbensen 0.2 µg totalt
styren 0.2 µg totalt
tert-butylbensen 0.2 µg totalt
toluen 0.1 µg totalt
Klorerade alifater:
1,1,1,2-tetrakloretan 0.2 µg totalt
1,1,1-trikloretan 0.2 µg totalt
1,1-dikloretan 0.2 µg totalt
1,1-diklorpropen 0.2 µg totalt
1,2-dikloretan 0.2 µg totalt
1,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,3-diklorpropan 0.2 µg totalt
1,1,2,2-tetrakloretan 0.2 µg totalt
1,1,2-trikloretan 0.2 µg totalt
1,2,3-triklorpropan 0.2 µg totalt
2,2-diklorpropan 0.2 µg totalt
kloretan 0.2 µg totalt
1,1-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
cis-1,3-diklorpropen 0.2 µg totalt
diklormetan 0.2 µg totalt
hexaklorbutadien 0.2 µg totalt
klormetan 0.2 µg totalt
tetrakloreten 0.2 µg totalt
tetraklormetan (koltetraklorid) 0.2 µg totalt
trans-1,2-dikloreten 0.2 µg totalt
trans-1,3-diklorpropen 0.6 µg totalt
trikloreten 0.2 µg totalt
triklormetan (kloroform) 0.2 µg totalt
vinylklorid 0.2 µg totalt
Övriga halogenerade kolväten:
1,2-dibrom-3-klorpropan 0.2 µg totalt
1,2-dibrometan 0.2 µg totalt
1,2-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,3-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,4-diklorbensen 0.2 µg totalt
1,2,3-triklorbensen 0.2 µg totalt
1,2,4-triklorbensen 0.2 µg totalt
1,3,5-triklorbensen 0.2 µg totalt
2-klortoluen 0.2 µg totalt
4-klortoluen 0.2 µg totalt
brombensen 0.2 µg totalt
bromdiklormetan 0.2 µg totalt
bromklormetan 0.2 µg totalt
brommetan 0.2 µg totalt
dibrommetan 0.2 µg totalt
dibromklormetan 0.2 µg totalt
diklordifluormetan 0.2 µg totalt
klorbensen 0.2 µg totalt
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg totalt
triklorfluormetan 0.2 µg totalt
Terpener:
alfa-pinen 0.2 µg totalt
beta-pinen 0.2 µg totalt
alfa-terpinen 0.2 µg totalt
limonen 0.4 µg totalt
Alkoholer:
2-etyl-1-hexanol 0.2 µg totalt
2-metyl-1-butanol 0.2 µg totalt
isobutanol 0.2 µg totalt
1-butanol 0.3 µg totalt
Övriga föreningar:
2-butanon (MEK) 0.4 µg totalt
4-metyl-2-pentanon (MIBK) 0.4 µg totalt
etylacetat 0.4 µg totalt
hexanal 1.2 µg totalt
iso-butylacetat 0.4 µg totalt
n-butylacetat 0.4 µg totalt
cyklohexanon 0.4 µg totalt
dimetylketon (aceton) 0.2 µg totalt
1,4-dioxan 0.2 µg totalt
ETBE (etyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
MTBE (metyl-tert-butyleter) 0.2 µg totalt
tetrahydrofuran 0.2 µg totalt

Meny A7 Stort VOC-paket (kolrör)

Paketinfo

Pris: 2 785 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: kolrör för lösningsmedel
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pumpad provtagning.

Beräkning av provtagningstid, flöde eller rapporteringsgräns

Pumpad provtagning (aktiv)

Kolrör (SKC 226-01)

0.2 liter/min i upp till 2 timmar beroende på typ av mätning.

Min. flöde: 0.05 liter/minut
Max. flöde: 0.20 liter/minut
Min. volym: 1 liter
Max. volym: 24 liter

 
Vad ska beräknas?
Markera det du önskar beräkna
Dagar Timmar minuter
liter/minut
min: 0.05 max: 0.20
Alifater:
n-pentan mg/m3
n-hexan mg/m3
n-heptan mg/m3
n-oktan mg/m3
n-nonan mg/m3
n-dekan mg/m3
n-undekan mg/m3
n-dodekan mg/m3
n-tridekan mg/m3
n-tetradekan mg/m3
n-hexadekan mg/m3
2-metylhexan mg/m3
cyklohexan mg/m3
isooktan mg/m3
metylcyklohexan mg/m3
metylcyklopentan mg/m3
Aromater:
1,2,3-trimetylbensen mg/m3
1,2,4,5-tetrametylbensen mg/m3
1,2,4-trimetylbensen mg/m3
1,3,5-trimetylbensen mg/m3
2-etyltoluen mg/m3
3-etyltoluen mg/m3
4-etyltoluen mg/m3
4-fenylcyklohexen mg/m3
4-isopropyltoluen mg/m3
bensen mg/m3
etylbensen mg/m3
iso-propylbensen mg/m3
naftalen mg/m3
n-butylbensen mg/m3
n-propylbensen mg/m3
o-xylen mg/m3
m/p-xylen mg/m3
sek-butylbensen mg/m3
styren mg/m3
tert-butylbensen mg/m3
toluen mg/m3
Klorerade alifater:
1,1,1,2-tetrakloretan mg/m3
1,1,1-trikloretan mg/m3
1,1-dikloretan mg/m3
1,1-diklorpropen mg/m3
1,2-dikloretan mg/m3
1,2-diklorpropan mg/m3
1,3-diklorpropan mg/m3
1,1,2,2-tetrakloretan mg/m3
1,1,2-trikloretan mg/m3
1,2,3-triklorpropan mg/m3
2,2-diklorpropan mg/m3
kloretan mg/m3
1,1-dikloreten mg/m3
cis-1,2-dikloreten mg/m3
cis-1,3-diklorpropen mg/m3
diklormetan mg/m3
hexaklorbutadien mg/m3
klormetan mg/m3
tetrakloreten mg/m3
tetraklormetan (koltetraklorid) mg/m3
trans-1,2-dikloreten mg/m3
trans-1,3-diklorpropen mg/m3
trikloreten mg/m3
triklormetan (kloroform) mg/m3
vinylklorid mg/m3
Övriga halogenerade kolväten:
1,2-dibrom-3-klorpropan mg/m3
1,2-dibrometan mg/m3
1,2-diklorbensen mg/m3
1,3-diklorbensen mg/m3
1,4-diklorbensen mg/m3
1,2,3-triklorbensen mg/m3
1,2,4-triklorbensen mg/m3
1,3,5-triklorbensen mg/m3
2-klortoluen mg/m3
4-klortoluen mg/m3
brombensen mg/m3
bromdiklormetan mg/m3
bromklormetan mg/m3
brommetan mg/m3
dibrommetan mg/m3
dibromklormetan mg/m3
diklordifluormetan mg/m3
klorbensen mg/m3
tribrommetan (bromoform) mg/m3
triklorfluormetan mg/m3
Terpener:
alfa-pinen mg/m3
beta-pinen mg/m3
alfa-terpinen mg/m3
limonen mg/m3
Alkoholer:
2-etyl-1-hexanol mg/m3
2-metyl-1-butanol mg/m3
isobutanol mg/m3
1-butanol mg/m3
Övriga föreningar:
2-butanon (MEK) mg/m3
4-metyl-2-pentanon (MIBK) mg/m3
etylacetat mg/m3
hexanal mg/m3
iso-butylacetat mg/m3
n-butylacetat mg/m3
cyklohexanon mg/m3
dimetylketon (aceton) mg/m3
1,4-dioxan mg/m3
ETBE (etyl-tert-butyleter) mg/m3
MTBE (metyl-tert-butyleter) mg/m3
tetrahydrofuran mg/m3