Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
Al, aluminium
Ba, barium
Ca, kalcium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, järn
Gd, gadolinium
Ho, holmium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Nd, neodym
Ni, nickel
Pb, bly
Pr, praseodym
Sm, samarium
Sr, strontium
Tb, terbium
Tm, tulium
U, uran
Yb, ytterbium
Zn, zink

PSM-2 Metaller (katjoner) med passiv provtagning, utökat paket

Paketinfo

Pris: 2 010 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för katjoner
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.