Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik
P, fosfor
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadin

PSM-3 Metaller (anjoner) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 060 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT (PS Metal) för anjoner
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Tilläggselement: Wolfram (W), kontakta laboratoriet för prisuppgift.
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.