Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Katjoner:
Al, aluminium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Fe, järn
Mn, mangan
Ni, nickel
Pb, bly
Zn, zink
U, uran
Anjoner:
As, arsenik
P, fosfor
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadin
Övriga föreningar:
Hg, kvicksilver

PSM-5 Metaller (katjoner, anjoner, Hg) med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 650 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: DGT kombo (PS Metal) för metaller
Metod: ICP-SFMS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
Obs! Provtagaren ingår ej i priset.