Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Isotoper
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cs-137 (cesium-137) 0,05 Bq/kg torrsubstans

Cesium-137 i aska

Paketinfo

Pris: 1 770 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Isotoper
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastburk
Ackreditering: Ja