Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
oljefraktion >C9-C22 100 mg/kg torrsubstans
oljefraktion >C22-C39 100 mg/kg torrsubstans

OA-20c Olja GC-FID i aska

Paketinfo

Pris: 945 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-FID