Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Isotoper
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cs-137 (cesium-137) 1 1 Bq/kg torrsubstans
Ra-226 (radium-226) 1 1 Bq/kg torrsubstans
K-40 (kalium-40) 1 10 Bq/kg torrsubstans
U-238 (uran-238) 1 Bq/kg torrsubstans
Th-232 (torium-232) 1 Bq/kg torrsubstans

G-8 Isotoper i aska enl. SSMFS 2012:3

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Standard svarstid: 30 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Isotoper
Provmängd: 500 ml
Metod: Gammaspektrometri och ICP-MS efter syrauppslutning/smälta
Express: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning, krossning och malning kan tillkomma.
1 Ackrediterad analys.