Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOS perfluoroktansulfonsyra 0.01 µg/kg
PFOA perfluoroktansyra 0.01 µg/kg
PFNA perfluornonansyra 0.005 µg/kg
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 0.01 µg/kg
PFAS, summa 4 1

F-POP-7A PFAS(4) i barnmat, mjölk, färsk mat

Paketinfo

Pris: 3 320 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Anmärkningar:
1 Resultat som är under rapporteringsgräns ingår inte i summeringen PFAS, summa 4.