Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PFOS perfluoroktansulfonsyra 1 ng/l
PFOA perfluoroktansyra 1 ng/l
PFNA perfluornonansyra 1 ng/l
PFHxS perfluorhexansulfonsyra 1 ng/l
PFAS, summa 4 1

F-POP-7C PFAS(4) i dryck

Paketinfo

Pris: 3 320 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Främmande ämnen
Provmängd: 500 ml
Provkärl: originalförpackning (en förpackning per beställt analyspaket)
Ackreditering: Nej
Anmärkningar:
1 Resultat som är under rapporteringsgräns ingår inte i summeringen PFAS, summa 4.