Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
torrsubstans 0.4 vikt-%
glödgningsförlust 0.1 % av torrsubstans
ammoniumkväve 1 mg/kg torrsubstans
kväve, total 100 mg/kg torrsubstans
fosfor, total 10 mg/kg torrsubstans
kalkverkan som CaO (beräknad) 1 mg Ca/kg torrsubstans

Näringsvärdespaket (för slam)

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 200-250 ml avvattnat slam
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja
Instruktion: Provet ska frysas efter provtagning och skickas fryst till laboratoriet.