Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
pH
konduktivitet
alkalinitet
ammoniumkväve
Ca, kalcium
Mg, magnesium
klorid
sulfat

Korrosivitetstest av jord

Paketinfo

Pris: 1 470 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment