ALS Landskrona erbjuder ekotoxikologiska tester och undersökningar. Testerna utförs med vattenorganismer enligt nationella eller internationella standarder såsom ISO, Svensk Standard och OECD Test Guidelines. Både sötvatten- och saltvattensorganismser används för att bestämma giftigheten av förorenade vatten samt kemiska ämnen och produkter. Utredningar av förorenade områden kan göras av våra miljökonsulter med lång erfarenhet inom ekotoxikologi och marinbiologi.

Genom att erbjuda en kombination av ekotoxikologiska tester och kemiska analyser är ALS din samarbetspartner för bedömning av förorenade vatten.

Se våra analyspaket

Läs informationsblad om ekotoxikologiska analyser

Kontakta oss gärna för mer information

Vi hjälper till med att ta fram ett lämpligt testpaket utifrån era specifika krav och önskemål

landskronaanalytical@alsglobal.com
0418-707 00

När är ekotoxikologisk testning relevant?

Ekotoxikologiska mätningar används bl.a. för att ta fram bedömningsunderlag i samband med prövning och omprövning av tillståndsärenden, vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet m.m. Naturvårdsverkets handbok ”Kemisk och biologisk karakterisering av punktutsläpp till vatten” ger en vägledning till vilka ekotoxikologiska tester som kan användas i det specifika fallet. Testning behövs också för klassificering och märkning av kemiska ämnen och produkter i enlighet med EU-direktiv (REACH och CLP). Myndighetskrav på att ekotoxikologiska tester skall utföras finns både för industrier med utsläpp till vattenmiljön och för tillverkare, importörer och nedströmsanvändare av kemiska ämnen och produkter.

Vilka förorenade vatten kan testas?

Testning kan utföras på olika typer av vatten inklusive:

  • avloppsvatten från industrier
  • lakvatten från deponier
  • ytvatten (ex. i förorenade områden)
  • grundvatten och porvatten (vattnet mellan sedimentpartiklarna)
Ekotoxikologisk analys
Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.