ALS erbjuder analys av vatten och sediment som motsvarar vattendirektivet.

Vattendirektivet.se

På vattendirektivet.se har vi samlat information och länkar om EUs ramdirektiv för vatten, och ger en översikt över de relaterade analyser ALS Scandinavia kan erbjuda.

Vi presenterar även gränsvärden och referensdata med anknytning till Vattendirektivet.

Om vattendirektivet

EUs ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000, och syftar till att harmonisera den europeiska lagstiftningen på vattenområdet. Genom att upprätta en ram för skyddet av ytvatten, kustvatten och grundvatten vill man bidra till bl.a. tillräcklig tillgång på vatten, minskande förorening av grundvattnet, skydd för territoriella och marina vatten. Läs gärna mer om prioriterade ämnen, särskilda förorenade ämnen och våra analyspaket i menyn till höger. Du är också varmt välkommen att kontakta oss.