Sekventiella lakningar

I vissa fall räcker inte de standardiserade laktesterna till utan man vill veta hur utlakningen ser ut under specifika förhållanden. Då kan det bli aktuellt med sekventiell lakning av provet. Med hjälp av sekventiell lakning fås information om t.ex. vad som är biotillgängligt och vad som är lakbart under reducerande/ oxiderande förhållanden. Vår femstegs sekventiella lakning avslöjar grundämnenas kemiska former i avfall eller i förorenad jord och sediment. Den informationen ligger sedan till grund för val av lämpliga deponeringsmetoder eller saneringsåtgärder.

De fem stegen i sekventiell lakning: 

  Form Laklösning Kommentar
1 Adsorberade och
utbytbara metaller
samt karbonater
1.0 M Na-acetatbuffert, pH 5   Lätt lakade former som mobiliseras redan vid nederbörd och är ett direkt hot mot omgivningen 
2 Labila organiska
former
0.1 M Na-pyrofosfat  Organiskt material i marken tas upp av växter och mikroorganismer och tillhörande tungmetaller följer med in i näringskedjan 
3       Amorfa Fe/Mn-oxider  0.25 M NH2OH·HCl i 0.1 M HCl i 60°C  Fungerar som svamp för tungmetaller under oxiska förhållanden, men löses upp då tillgång till luft förhindras 
4 Kristallina järnoxider   1.0 M NH2OH·HCl i 25% ättiksyra i 90°C  Stabilare än amorfa Fe/Mn-oxider och endast problematiska då anoxiska förhållanden råder länge 
5 Stabila organiska former och sulfider  K-klorat i 12 M HCl, 4 M HNO3 i 90°C  Vid exponering till luft och vatten löses sulfider upp under bildning av svavelsyra och frigörning av tungmetaller 

Efter varje lakningssteg analyseras lakvattnet var för sig med avseende på metaller och omräkning av utlakad mängd till mg/kg TS

 

Analyspaket för sekventiella lakningar

 

Läs mer om sekventiell lakning i vårt informationsblad.

 

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.