ALS erbjuder analys av innovationskritiska metaller eller teknologikritiska element (TCE, Technological Critical Elements) som de också kallas. Vid vårt laboratorium i Luleå finns utrustning och instrument för att analysera innovationskritiska metaller i de flesta typer av prover, till exempel:

  •  Jord, sediment och slam
  • Vatten
  • Biota
  • Geologiska material
  • Materialprov

Vi analyserar över 70 element från periodiska systemet kvantitativt. Analysen utförs med ICP-MS (ICP-SFMS). De innovationskritiska metallerna förekommer ofta i låga nivåer i exempelvis miljöprover. Detta gör att höga krav ställs på laboratoriet för att kunna utföra dessa analyser. ALS Scandinavia deltar i en arbetsgrupp i nätverket COST Action TD1407 som fokuserar på att utveckla analytiska metoder för att analysera innovationskritiska element vid de låga nivåer som förekommer i miljön.

Vi har flera olika analyspaket där TCE-metaller ingår. Nedan finns länkar till några analyspaket, kontakta oss gärna för mer information om analyserna.

Översiktsanalys av metaller

 

Totalhaltsanalys av metaller

 

TCE/PGE-element

 

 

Vad är innovationskritiska metaller (TCE)?

Innovationskritiska metaller är metaller som är kritiska för utvecklingen av nya teknologier. Dessa metaller är nödvändiga inom utveckling och tillverkning av förnybara energikällor (vindkraft och solkraft), energilagring (batterier), högteknologiska produkter (datorer och mobiltelefoner) och medicintekniska produkter. De förekommer även i legeringar/additiv för högpresterande material. I och med omställningen mot grön energiförsörjning ökar användandet av dessa metaller kraftigt. Det är därför viktigt att undersöka i vilken omfattning metallerna förekommer i miljön och hur vår hälsa påverkas av metallerna.

En viss metall har ofta specifika egenskaper som gör att det är särskilt lämpat för ett visst användningsområde. Det är därför svårt att byta ut den metallen till en mindre kritisk metall. 

Listan på kritiska råmaterial för EU har utökats genom åren och listan för 2020 innehåller 30 kritiska råmaterial. I listan nedan finns de innovationskritiska metaller som vi analyserar på ALS i Luleå. 

Antimon, Sb Iridium, Ir
Barium (baryt), Ba Osmium, Os
Beryllium, Be Palladium, Pd
Vismut, Bi Platina, Pt
Bor (borat), B Rodium, Rh
Kobolt, Co Rutenium, Ru
Gallium, Ga Cerium, Ce
Germanium, Ge Dysprosium, Dy
Hafnium, Hf Erbium, Er
Indium, In Europium, Eu

Magnesium, Mg

Gadolinium, Gd
Niob, Nb Holmium, Ho
Fosfor, P Lantan, La
Scandium, Sc Lutetium, Lu
Kisel-metall, Si Neodym, Nd
Tantalum, Ta Praseodym, Pr
Wolfram, W Samarium, Sm
Vanadin, V Terbium, Tb
Aluminium (bauxit), Al Yttrium, Y
Litium, Li Ytterbium, Yb
Titan, Ti  
Strontium, Sr  

Blå markering visar metaller som tillhör platina-gruppen (PGM) och grå markering visar metaller som tillhör sällsynta jordartsmetallerna (REE).

Nickel, Ni, är en metall som eventuellt kommer att läggas till listan framöver.

 

 

Användning av innovationskritiska metaller

Användningen av innovationskritiska metaller i nya och specifika teknologier gör att dessa metaller kan användas för att spåra specifika aktiviteter. I varje stadie av produktens livscykel frigörs metallerna i miljön. Nedan finns exempel på produkter där innovationskritiska element används:

Element Användning Element Användning
Ruthenium (Ru) Elektronik Platinum (Pt) Katalysatorer
Rhodium (Rh) Katalysatorer Cerium (Ce) Tändare, katalysatorer
Palladium (Pd) Katalysatorer Praseodymium (Pr) Legeringar på flygmotorer
Osmium (Os) Färgning Neodymium (Nd) Magneter
Iridium (Ir) Elektronik Gallium (Ga) Datorchip, halvledare
Kobolt (Co) Batterier Litium (Li) Batterier

 

Kontakta oss!

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig! 

Den här webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.